top of page

חקלאות ברזל

מיזם המחבר בין חקלאים לעובדים המחפשים עבודה זמנית בשכר בחקלאות, הצטרפו עכשיו ונשמור יחד על החקלאות הישראלית.

אודות המיזם

בעקבות הלחימה חסרות אלפי ידיים עובדות לחקלאות הישראלית. מטרת האתר לרכז בצורה נגישה את הצרכים של החקלאים לעובדים בשכר בחקלאות. עובדים המחפשים עבודה בחקלאות יוכלו להיכנס ללוח המתעדכן ולראות היכן נדרשים עובדים וליצור קשר ישיר עם החקלאי.

bottom of page